Politika zasebnosti

V podjetju ETS Pregl d.o.o. spoštujemo zasebnost naših strank, zato z osebnimi podatki ravnamo odgovorno, pazljivo in skladno z v Republiki Sloveniji veljavnimi predpisi ter internimi akti podjetja ETS Pregl d.o.o. Dostop do osebnih podatkov je dovoljen le pooblaščenim zaposlenim in pogodbenim obdelovalcem, v obsegu in z namenom, ki je nujno potreben za nemoteno izvajanje delovnih procesov, zagotavljanje storitev podjetja in izpolnjevanje pravic in obveznosti iz sklenjenih pogodbenih razmerij s stranko.

Upravljalec podatkov

 ETS PREGL d.o.o. kot upravljalec podatkov, obdeluje osebne podatke  izključno za potrebe izpolnitve danega naročila, skladno z nameni, za katere pridobi soglasje stranke. 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov

Če imate kakršna koli vprašanja v zvezi z našo politiko varovanja osebnih podatkov ali načinom obravnave vaših osebnih podatkov, se lahko obrnete na našo pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov v družbi ETS Pregl d.o.o. preko elektronskega naslova ets-pregl@siol.net.

Nameni obdelave osebnih podatkov in pravni temelji

ETS PREGL d.o.o. osebne podatke strank obdeluje v okviru in za namen izvajanja pogodbenih razmerij. Na podlagi pogodbenega pravnega temelja se osebni podatki v potrebnem obsegu obdelujejo za namen sklenitve pogodb, v fazi pogajanj, po prejemu ponudbe oz. povpraševanja posameznika in v fazi reklamacijskih zahtevkov strank.

V podjetju se obvezujemo, da bodo osebni podatki, pridobljeni preko spletne strani v celoti ostali hranjeni, varovani in obdelovani s strani podjetja  ETS Pregl d.o.o.  Z vsemi pridobljenimi osebnimi podatki bo upravljavec spletne strani ravnal v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov. Vaši podatki so ustrezno zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem s strani tretjih oseb. 

Pravice posameznikov

S pisno zahtevo, poslano na naslov: ETS Pregl d.o.o., Ljubljanska cesta 93, 2310 Slov. Bistrica, ali na elektronski naslov ets-pregl@siol.net lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oz. omejitev obdelave, izbris osebnih podatkov ali lahko ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim ter zahteva prenos podatkov.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov podjetja.

Roki hrambe osebnih podatkov

ETS Pregl d.o.o bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, v primeru pridobljenih osebnih podatkov na podlagi privolitev, pa do preklica, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov določen z zakonom.